Kanceláře | Maloobchod |
Průmysl

Jsme profesionální tým stavebních expertů a projektových manažerů. Dobře víme, jak dosáhnout racionálně a hladce zrealizované stavby. Jsme praktici se znalostmi mezinárodních standardů.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PM

Uchopíme investiční záměr od přípravy projektu po spuštění budovy. Řídíme smysluplnost všech procesů výstavby a držíme nastavenou ekonomiku projektu.

 • Nastavení cílů projektu spolu s investorem
 • Vytvoření studie proveditelnosti včetně finančních analýz
 • Nastavení smluvních vztahů s architekty a projektanty
 • Stanovení energeticko-environmentální koncepce budovy
 • Vytvoření racionální koncepce budovy
 • Koordinace LEED Certifikace budov
 • Supervize a audit projektových prací
 • Zabezpečení nezbytných legislativních povolení
 • Management výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Doporučení optimálního modelu výstavby
 • Zpracování smluvní dokumentace se zhotovitelem
 • Řízení a koordinace výstavby
 • Průběžná kontrola financí a reporting
 • Dokončení stavby ve vymezeném čase, kvalitě a nákladech
 • Uvádění stavby do provozu dle praxe metodiky LEED
 • Správa dokončené budovy rok po dokončení

CONSTRUCTION MANAGEMENT

CM

Řídíme všechny procesy výstavby pro docílení maximální kontroly nad kvalitním výsledkem a včasným dokončením v povoleném finančním rámci. Náš tým koordinuje a řídí stavební práce všech dodavatelů od tvorby projektu do nastěhování koncových klientů.

 • Dohled nad přípravou projektové dokumentace
 • Kontrola všech stupňů dokumentace
 • Dohled nad povolovacím procesem
 • Value engineering, propočty nákladů stavby
 • Stanovení kontroly a řízení nákladů stavby
 • Tvorba harmonogramu celého projektu
 • Nastavení distribuce projektové dokumentace
 • Příprava tendrových sad a manuálu projektu
 • Plán organizace výstavby 
 • Výběrová řízení dodavatelů 
 • Komplexní řízení stavební činnosti
 • Řízení změn, BOZP, PO a jiné

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

TDI

Nastavujeme racionální laťku kvality a uvádíme ji v realitu. Neříkáme, co vše je na stavbě špatně. Jsme však prevencí špatných rozhodnutí a nekvalitní realizace. Jsme tvrdí, ale féroví.

 • Vlastní a prověřené know how správné praxe TDI
 • Kontrola kontrolních a zkušebních plánů před realizací
 • Nastavení systému managementu kvality zhotovitele
 • Kontrola chyb projektové dokumentace
 • Kontrola průběhu výstavby
 • Milníkové kontroly jinou částí teamu
 • Dohled nad odstraněním vad a nedodělků
 • Součinnost při spouštění budovy

CENOVÝ MANAGEMENT

CM

Finance jsou alfou a omegou výstavby. Nastavíme ekonomiku projektu od studie proveditelnosti až po kontrolu fakturace na stavbě.

 • Zpracování cenového odhadu stavby
 • Návrhy úspor v průběhu projektování
 • Pořízení kontrolních cenových nabídek
 • Nastavení pravidel tendrování
 • Vyhodnocení optimálního modelu výstavby
 • Kontroly rozpočtů a nabídek uchazečů
 • Finanční kontrola v průběhu stavby
 • Administrace cenových změn stavby

ŘÍZENÍ FIT-OUT

FIT

Každý nájemce má specifické potřeby. Ty zformulujeme, prověříme proveditelnost, zkoordinujeme projekt i realizaci a otevření prostor.

 • Shromáždění podkladů od budoucích nájemců a správy budovy
 • Vyhodnocení, optimalizace a doporučení technického řešení
 • Koordinace zadání a práce projekčního týmu
 • Kontrola schválené a jednoznačné dokumentace
 • Organizace výběrového řízení na zhotovitele
 • Cenový management a reporting
 • Technický dozor
 • Dohled nad včasným a správným dokončením prostor

KONZULTACE A DUE DILIGENCE

DD

Podrobíme nemovitost komplexní kontrole a vystavíme podrobné posouzení s přehledným vyhodnocením - due diligence report. Zanalyzujeme investiční záměr, vyhledáme rizika investice, doporučíme bezpečné postupy.

 • Audit technické i právní dokumentace
 • Kontrola dokladů převáděné nemovitosti
 • Podrobná inspekce budov včetně všech profesí
 • Identifikace vad, poruch, rizik a odpovědností
 • Analýza rizik, strategie a investičního záměru
 • Analýza životního cyklu budovy i zařízení
 • Asistence při obchodním jednání
 • Nastavení smluvní dokumentace
 • Doporučení a optimalizace správy budovy
 • Průzkum servisních smluv a záznamů o revizích

KOORDINACE BEZPEČNOSTI PRÁCE

BOZP

Bezpečnost na stavbě, značení a pořádný úklid jsou pro nás důležité. BOZP nemá být na obtíž - má fungovat. A to na stavbě účinně zavedeme.

 • Identifikace rizik
 • Zpracování plánu BOZP podle zákona
 • Činnost koordinátora BOZP na stavbě
 • Pravidelná kontrola dodržování zásad na stavbě
 • Návrhy na zlepšení zajištění bezpečnosti
 • Koordinace zásad mezi různými podzhotoviteli

REFERENCE

Manifesto Postdamer Platz

Činnosti: Projektový, cost a construction management
Účel objektu: Rezidence, kanceláře, kultura
Dokončení: 2022
Investiční náklady: -
Lokalita: Berlin
Investor: Manifesto

Chytrá čtvrť Špitálka

Činnosti: Projektový management
Účel objektu: Rezidence, kanceláře, kultura
Dokončení: -
Investiční náklady: -
Lokalita: Brno
Investor: Magistrát města Brna

Astrid Offices

Činnosti: Technický dozor investora
Účel objektu: Kanceláře
Dokončení: 2022
Investiční náklady:
Lokalita: Praha 
Investor: UBM Development Czechia, s.r.o.

Palác Národní Praha

Činnosti: TDI, Koordinace fit-outů
Účel objektu: Kanceláře
Dokončení: 2017
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha 1
Investor: Sebre a.s.

Sonnentor

Činnosti: Komplexní projektový management výstavby nového areálu, value engineering, cost management, technický dozor
Účel objektu: Výrobní a zážitkový areál
Dokončení: 2022
Investiční náklady: 
Lokalita: Čejkovice
Investor: Sonnentor, s.r.o.

Kancelářský komplex BBC 1

Činnosti: Technical due diligence při akvizici budov
Účel objektu: Kanceláře
Dokončení: 2019
Investiční náklady: 
Lokalita: Bratislava
Investor: N/A

WeWork

Činnosti: Koordinace fit-out (za vlastníka budovy)
Účel objektu: Kanceláře
Dokončení: 2019
Investiční náklady: 
Lokalita: Praha 
Investor: WeWork Companies Inc.

Manifesto Offices

Činnosti: Koordinace fit-out, construction management
Účel objektu: Kanceláře 500m2
Dokončení: 2019
Investiční náklady: 
Lokalita: Praha 
Investor: reSITE

Ewals Cargo Care

Činnost: Finanční studie proveditelnosti, oponentura ke koncepci budovy, rozpočet stavby ve fázi studie budovy
Účel objektu: Kancelářská budova
Dokončení: 2018
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: Ewals Cargo Care spol s.r.o.

Kavčí hory Office Park

Činnosti: Soupis reklamačních závad
Účel objektu: Kancelářská budova
Dokončení: 2018
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: CA IMMO Group

Shire Czech Praha

Činnosti: Komplexní management fit-out, TDI
Účel objektu: Vestavba kanceláří
Dokončení: 2018
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: Shire Czech

OC Lannova ČB

Činnosti: Due diligence při akvizici
Účel objektu: Obchodní centrum
Dokončení: 2017
Investiční náklady: -
Lokalita: České Budějovice
Investor: DRFG a.s.

Campus Science Park - etapa C

Činnosti: Kompletní správa dokumentace, koordinace certifikace LEED
Účel objektu: Kancelářská budova, 13.000 m2
Dokončení: 2016
Investiční náklady: TBC 
Lokalita: Brno
Investor: AIG/Lincoln Three
Provedl: Pavel Štáf pro APLUS a.s.

Decathlon Brno

Činnosti: Technický dozor investora
Účel objektu: Prodejna sportovních potřeb
Dokončení: 2014
Investiční náklady: -
Lokalita: Brno
Investor: Decasport s.r.o.

Kancelářská budova Rajská

Činnosti: Hloubková inspekce budovy před akvizicí, kontrola všech profesí měřením a kontra revizemi
Účel objektu: Inteligentní kancelářská budova, 4900 m2
Dokončení: 2014
Investiční náklady: 8 mil. Eur
Lokalita: Bratislava
Investor: Privátní

Campus Science Park - budova B

Činnosti: Kompletní správa dokumentace, autorský dozor, dozor nad fit-out
Účel objektu: Kancelářská budova, 13.000 m2
Dokončení: 2013
Investiční náklady: 110 mil. Kč
Lokalita: Brno
Investor: AIG/Lincoln
Provedl: Pavel Štáf pro APLUS a.s.

Retail centrum Aš

Činnosti: Due diligence při akvizici
Účel objektu: Obchodní centrum
Dokončení: 2017
Investiční náklady: -
Lokalita:
Investor: DRFG a.s.

Kancelářská budova Kolbenova, Praha

Činnosti: Hloubková inspekce budovy před akvizicí
Účel objektu: Kancelářská budova, 3000 m2
Dokončení: 2015
Investiční náklady: - 
Lokalita: Praha
Investor: Privátní

Retail park ČB

Činnosti: Due diligence při akvizici
Účel objektu: Obchodní centrum
Dokončení: 2017
Investiční náklady: -
Lokalita: České Budějovice
Investor: DRFG a.s.

Kancelářská budova Brno

Činnosti: Hloubková inspekce budovy před akvizicí
Účel objektu: Kancelářská a rezidenční budova, 2000 m2
Dokončení: 2015
Investiční náklady: 80 mil. Kč
Lokalita: Brno
Investor: Korporátní

Výrobní budova Cemex Brno

Činnosti: Hloubková inspekce budovy před akvizicí
Účel objektu: Lehký provoz a kancelářská budova, 900 m2
Dokončení: 2014
Investiční náklady: 40 mil. Kč
Lokalita: Brno
Investor: Livebox s.r.o.

Fit-out kanceláří AT&T

Činnosti: Projektová dokumentace, technický/autorský dozor
Účel objektu: Kanceláře 3000 m2
Dokončení: 2011
Investiční náklady: -
Lokalita: Kampus Science Park
Investor: AIN Lincoln CZ s.r.o.
Provedl: Pavel Štáf pro APLUS a.s.

Fit-out laboratoří, Kampus Brno

Činnosti: Projektová dokumentace
Účel objektu: Kanceláře a laboratoře 7000 m2
Dokončení: 2010
Investiční náklady: -
Lokalita: Kampus Masarykovy Univerzity
Investor: Masarykova Univerzita
Provedl: Pavel Štáf pro APLUS a.s.

Fit-out kanceláří Toyota

Činnosti: Projektová dokumentace, technický/autorský dozor
Účel objektu: Kanceláře 850 m2
Dokončení: 2010
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: Toyota CZ
Provedl: Peter Mosio pro Arch.Design

KONTAKT